Chính sách visa Mỹ dưới thời tổng thống Donald Trump

11/06/2018
Lượt xem: 714

Theo sắc lệnh hành pháp Tổng thống Donald Trump vừa ký, tất cả các đương đơn có visa Mỹ hết hạn trên 12 tháng sẽ được yêu cầu phỏng vấn khi xin cấp mới visa cùng loại.

Trả lời Pháp Luật TP.HCM, Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM cho biết theo sắc lệnh hành pháp mới ban hành của Tổng thống Donald Trump, chương trình cấp mới visa Mỹ miễn phỏng vấn đã được thay đổi. Thay đổi này có hiệu lực trên toàn cầu, kể cả Việt Nam.

Theo sắc lệnh hành pháp này, tất cả các đương đơn có visa hết hạn trên 12 tháng sẽ được yêu cầu phỏng vấn khi xin cấp mới visa cùng loại. Thông thường, viên chức lãnh sự sẽ yêu cầu tất cả các đương đơn đến phỏng vấn trực tiếp nếu trong quá trình xét duyệt hồ sơ viên chức cần phải làm rõ thêm một số thông tin cung cấp trong đơn xin thị thực. Tất cả các đơn xin visa đều phải tuân thủ quá trình kiểm tra an ninh nghiêm ngặt như nhau.

Visa Mỹ

Sắc lệnh hành pháp của tổng thống không đề cập đến thay đổi cụ thể nào áp dụng cho đương đơn xin visa là người Việt Nam. Tuy nhiên, một số đương đơn đủ tiêu chuẩn được cấp mới thị thực miễn phỏng vấn theo quy định cũ sẽ phải đến phỏng vấn tại Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội hoặc Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM theo quy định mới.

Viên chức lãnh sự sẽ vẫn tuân theo các điều khoản của luật pháp và các tiêu chuẩn như trước đây khi xét duyệt thị thực cho từng đương đơn, tiếp tục cấp thị thực cho các đương đơn hội đủ tiêu chuẩn.

    Vui lòng để lại số điện thoại hoặc gọi 0934 546 722 để được tư vấn VISA nhanh nhất