Khuyến mại
Khuyến mại

Khuyến mại

Khuyến mại Visa
19/05/2018
Lượt xem: 23339

Khuyến mại Visa

  1. KHUYẾN MẠI 30/4 – 1/5/2019 STT LOẠI VISA GIÁ THƯỜNG GIÁ KHUYẾN MẠI THỜI GIAN LÀM THỜI HẠN VISA 1 Schengen (Visa Châu Âu) 6.400.000 5.500.000 2 – 3 tuần Tùy hồ sơ 2 Anh 6.600.000 5.900.000 20 ngày 6 tháng 3 Nga 6.000.000 5.400.000 20 ngày...

Chi tiết