Chú Phan Thành (56 tuổi)

Chú Phan Thành (56 tuổi)

Nhờ có sự giúp đỡ và hỗ trợ tận tình của các bạn đội ngũ nhân viên Visa Nhanh mà chú đã kịp thời sở hữu Visa Schengen công tác cho chuyến đi vào tháng tới. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn rất nhiều và nếu có cơ hội lần sau, chú vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ Visa Nhanh.