Anh Đinh Văn Quang (35 tuổi)

Anh Đinh Văn Quang (35 tuổi)

Được một người bạn giới thiệu nên tôi đã đến văn phòng của Visa Nhanh tại SG để làm Visa Schengen công tác. Và không làm tôi thất vọng, các bạn nhân viên của Visa Nhanh đã giúp tôi sở hữu được visa một cách dễ dàng, kịp thời cho chuyến đi sắp tới. Cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc công ty ngày càng phát triển hơn nữa.