Chú Nguyễn Huy Hoàng

Chú Nguyễn Huy Hoàng

“Con tôi hiện đang định cư ở bên Anh, nó có gửi giấy về mời tôi sang đó chơi và thăm cháu. Tôi rất muốn đi nhưng còn phân vân về vấn đề làm Visa. Được một người bạn mách bảo về Visa Nhanh và nơi đây đã thực sự làm tôi rất hài lòng, ưng ý”.