Anh Phạm Văn Minh

Anh Phạm Văn Minh

“Tôi rất cảm ơn Visa Nhanh vì nhờ dịch vụ nhanh chóng và tiện lợi mà tôi đã kịp làm Visa cho chuyến dự hội thảo tại Pháp vào đầu tháng 5 vừa rồi.”