Anh Lại Thế Minh (đến từ Thái Nguyên)

Anh Lại Thế Minh (đến từ Thái Nguyên)

“Chuyến đi dự hội thảo ở Mỹ của tôi rất thành công và nhờ có dịch vụ nhanh chóng, thuận tiện của Visa Nhanh đã giúp tôi vượt mọi trở ngại, có mặt rất đúng thời gian trước khi hội thảo diễn ra. Tôi xin cảm ơn Visa Nhanh nhiều”.