Anh Dương Ngọc Minh

Anh Dương Ngọc Minh

“Tôi vừa trở về sau chuyến hội thảo tại London, Anh. Chuyến hội thảo đã diễn ra vô cùng tốt đẹp và thành công mĩ mãn. Nhưng tôi không quên gửi lời cảm ơn tới dịch vụ Visa Nhanh, các bạn đã giúp tôi kịp thời có mặt đúng thời gian trước ngày diễn ra hội thảo. Xin cảm ơn”.